Dos Monos – Inrerview[The Witzard(US)]

PRESS

2019.4.01

The WitzardによるDos Monos初の海外インタビューが公開されました。

Dos Monos’ Producer Zo Zhit & Emcees TAITANMAN & NGS Speak On Deathbomb Arc/bpm tokyo Debut Dos City (The Witzard Interview)